Blog

Home » Nieuws » De interesse in gouden sieraden daalt in China, wat wijst op een minder rooskleurige economische situatie.

De interesse in gouden sieraden daalt in China, wat wijst op een minder rooskleurige economische situatie.

jun 22, 2023 | Goud

Volgens persbureau Bloomberg is de vraag van Chinese consumenten naar onder andere gouden sieraden aan het afnemen, in lijn met de bredere economische vertraging.

Hoewel de verkoop van gouden en zilveren sieraden aanvankelijk snel steeg begin 2023, was er in mei een groei van ‘slechts’ 24 procent ten opzichte van 2021, wat het eerste teken is van een vertraging dit jaar. In maart en april nam de verkoop van gouden en zilveren sieraden nog toe met respectievelijk 37 en 44 procent in China.

Volgens Bloomberg is China samen met India de grootste afnemer van goudproducten, zoals goudstaven, juwelen en munten.

De vertraging in mei sluit aan bij andere indicatoren die wijzen op een afzwakking van de economische groei van China na een sterk eerste kwartaal. In mei vertraagden de industriële productie, de detailhandel en de investeringen sterk ten opzichte van april, terwijl de werkloosheid onder 16- tot 24-jarigen een recordhoogte bereikte.

Hoewel de Chinese regering een stimuleringsplan heeft geïmplementeerd en de Chinese centrale bank de eerste renteverlagingen heeft doorgevoerd sinds augustus, in een poging om de bestedingen te stimuleren, wordt verwacht dat de vraag naar goud in China verder zal afzwakken in juni. Volgens Bloomberg wordt goud momenteel verhandeld onder de internationale koers in Shanghai.

Over het algemeen wordt verwacht dat de goudprijs de komende tijd relatief hoog zal blijven vanwege de geopolitieke spanningen wereldwijd en de vrees voor recessie in grote economieën zoals de VS. Centrale banken over de hele wereld hebben ook de prijs van goud ondersteund door de afgelopen kwartalen grote voorraden aan te kopen, mede als gevolg van pogingen van sommige landen om hun afhankelijkheid van de dollar te verminderen.

China is geen uitzondering op deze trend. De centrale bank van China heeft meer dan 2.000 ton goud in bezit, waarvan 160 ton in de afgelopen zeven maanden is verworven.

Admin

You may also like…